Nhạc Vàng

Mùa Mưa Đi Qua (Mp3) (Tâm Đoan)

Hà Phương - Du Uyên

Lời bài hát

Anh dìu em về

Đường về nhà em qua phím đá xanh xao

Con đường mòn hun hút mắt em sâu

Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa mauAnh dìu em về

Đường xa nhà em mưa ướt lá trên cao

Con đường buồn hun hút gió kêu ca

Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa saĐK:Mưa tuôn trên đá khô mòn

Mưa rơi trên bước em về

Mưa như nước mắt đêm nào

Mưa len ướt gót son rồi mưa ơi !...Anh dìu em về

Đường về nhà em mưa lất phất mưa bay

Con đường buồn hun hút đã xanh xao

Mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ trên cao...!
Loi bai hat Mua Mua di Qua (Mp3) Tam doan MP3
Anh diu em ve

duong ve nha em qua phim da xanh xao

Con duong mon hun hut mat em sau

Mua nhat mua nhoa mua do mua mauAnh diu em ve

duong xa nha em mua uot la tren cao

Con duong buon hun hut gio keu ca

Mua nhat mua nhoa mua do mua sadK:Mua tuon tren da kho mon

Mua roi tren buoc em ve

Mua nhu nuoc mat dem nao

Mua len uot got son roi mua oi !...Anh diu em ve

duong ve nha em mua lat phat mua bay

Con duong buon hun hut da xanh xao

Mua nhat mua nhoa mua do tren cao...!
>>Xem toàn bộ lời bài hát