Nhạc Dance

So Lucky Remix (Lương Gia Huy)

Đang Cập Nhật (VN)

Lời bài hát

I'm

So lucky lucky

I'm

So lucky lucky

I'm

So lucky lucky

I'm

So lucky lucky

I'm

So lucky lucky.Hãy đến với anh đi em ơi một đêm đôi ta có nhau

Và có những tiếng yêu ta trao nhau người ơi yêu trong câm lặng

Chỉ muốn tiếng yêu thôi và chỉ có tiếng yêu thôi

Hãy nói tiếng yêu anh và chỉ nói tiếng yêu anh

Hãy đến với ước mơ, mơ đêm nay đôi ta cùng tay nắm tay

Hãy nói với anh đi câu yêu thương để đôi ta bên nhau sánh đôi.

Hãy đến với anh đi và hãy nói tiếng yêu đi

Hãy nói tiếng yêu anh và chỉ muốn nói yêu anhNgười anh nhớ anh nhớ thương người

Anh muốn nói tiếng yêu người

Anh chỉ muốn nói yêu người

Đến với anh đi hãy nói tiếng yêu nhau

Dù có những lúc giận hờn

Để có những lúc chúng ta còn có những lúc chúng ta cònNgười anh nhớ anh nhớ thương người

Anh muốn nói tiếng yêu người

Anh chỉ muốn nói yêu người

Đến với anh đi hãy nói tiếng yêu nhau

Dù có những lúc giận hờn

Để có những lúc chúng ta còn có những lúc chúng ta còn

Hãy đến với ước mơ mơ đêm nay đôi ta cùng tay nắm tay

Hãy nói với anh đi câu yêu thương để đôi ta bên nhau sánh đôi.

Hãy đến với anh đi và hãy nói tiếng yêu đi

Hãy nói tiếng yêu anh và chỉ muốn nói yêu anh

I'm

So lucky lucky

I'm

So lovely lovely

I'm

So lovely lovely

I'm

Đến với anh đi hãy nói tiếng yêu nhau

Dù có những lúc giân hờn

Để có những lúc chúng ta còn có những lúc chúng ta cònNgười anh nhớ anh nhớ thương người

Anh muốn nói tiếng yêu người

Anh chỉ muốn nói yêu người

Đến với anh đi hãy nói tiếng yêu nhau

Dù có những lúc giận hờn

Để có những lúc chúng ta còn có những lúc chúng ta còn

Yêu tình yêu chúng ta không xa rời

Yêu đến muôn đời dẫu có xa vời

Em người yêu của anh đó là chính em đó mà

Dù mai thế nào dù có ai nói gì

Lòng anh vẫn yêu người

…………..


Loi bai hat So Lucky Remix Luong Gia Huy MP3
I'm

So lucky lucky

I'm

So lucky lucky

I'm

So lucky lucky

I'm

So lucky lucky

I'm

So lucky lucky.Hay den voi anh di em oi mot dem doi ta co nhau

Va co nhung tieng yeu ta trao nhau nguoi oi yeu trong cam lang

Chi muon tieng yeu thoi va chi co tieng yeu thoi

Hay noi tieng yeu anh va chi noi tieng yeu anh

Hay den voi uoc mo, mo dem nay doi ta cung tay nam tay

Hay noi voi anh di cau yeu thuong de doi ta ben nhau sanh doi.

Hay den voi anh di va hay noi tieng yeu di

Hay noi tieng yeu anh va chi muon noi yeu anhNguoi anh nho anh nho thuong nguoi

Anh muon noi tieng yeu nguoi

Anh chi muon noi yeu nguoi

den voi anh di hay noi tieng yeu nhau

Du co nhung luc gian hon

de co nhung luc chung ta con co nhung luc chung ta conNguoi anh nho anh nho thuong nguoi

Anh muon noi tieng yeu nguoi

Anh chi muon noi yeu nguoi

den voi anh di hay noi tieng yeu nhau

Du co nhung luc gian hon

de co nhung luc chung ta con co nhung luc chung ta con

Hay den voi uoc mo mo dem nay doi ta cung tay nam tay

Hay noi voi anh di cau yeu thuong de doi ta ben nhau sanh doi.

Hay den voi anh di va hay noi tieng yeu di

Hay noi tieng yeu anh va chi muon noi yeu anh

I'm

So lucky lucky

I'm

So lovely lovely

I'm

So lovely lovely

I'm

den voi anh di hay noi tieng yeu nhau

Du co nhung luc gian hon

de co nhung luc chung ta con co nhung luc chung ta conNguoi anh nho anh nho thuong nguoi

Anh muon noi tieng yeu nguoi

Anh chi muon noi yeu nguoi

den voi anh di hay noi tieng yeu nhau

Du co nhung luc gian hon

de co nhung luc chung ta con co nhung luc chung ta con

Yeu tinh yeu chung ta khong xa roi

Yeu den muon doi dau co xa voi

Em nguoi yeu cua anh do la chinh em do ma

Du mai the nao du co ai noi gi

Long anh van yeu nguoi

…………..
>>Xem toàn bộ lời bài hát